Försäljning/Marknader 2018

29/3 Gallerian Östercentrum/Visby

30/3 Ljugarn påskmarknad (Sjöviksgården)

31/3 Gallerian Östercentrum/Visby

3/4 -7/4 Gallerian Östercentrum/Visby

1/6-21/8 Stora Torget/Visby

25-26/8 Slite Marknad

8/9 Kräklingbo Marknad

29/9 Klinte Marknad

3/10 Hemse Marknad